TivoliVredenburg Fonds
Stichting TivoliVredenburg Fonds
Postbus 19232TVB POSTERS
3501 DE Utrecht

Contact en informatie
Michiel Huisinga, development manager TivoliVredenburg Fonds
Tel: 030-7606735anbi
development@tivolivredenburg.nl
RSIN/ fiscaal nummer: 804135034
KvK-nummer: 41182407
Bankrekening: NL 82 RABO 3461 7962 71.

Doelstelling
De statutaire doelstelling van de Stichting TivoliVredenburg Fonds luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het muzikale – en culturele leven in de stad Utrecht en in het gebied dat onder de culturele uitstraling van de stad Utrecht valt, uitgaande van TivoliVredenburg, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het TivoliVredenburg Fonds stelt zich bovendien ten doel nieuw publiek te werven en de uitstraling van en sfeerbeleving in het Muziekgebouw TivoliVredenburg te versterken. Het TivoliVredenburg Fonds stelt zich ten doel TivoliVredenburg een duurzaam financieel fundament te geven.

De stichting heeft ten doel steun te verlenen aan initiatieven van TivoliVredenburg. Het TivoliVredenburg Fonds ondersteunt:
– getalenteerde jonge musici
– educatieve projecten
– innovatieve projecten
– internationale topprogrammering op het gebied van klassiek, jazz en wereldmuziek.

Het TivoliVredenburg Fonds vindt dat de kwaliteit van het programma en de educatieve projecten van doorslaggevend belang zijn voor de toekomst van TivoliVredenburg. Door middel van het leveren van bijdragen ter realisatie van het muziekeducatieprogramma van TivoliVredenburg draagt het fonds bij aan de culturele ontwikkeling van de jeugd.
Daarnaast ondersteunt het fonds vanuit speciaal daartoe door begunstigers bestemde middelen activiteiten op het gebied van programmering en conceptontwikkeling.

De stichting TivoliVredenburg Fonds tracht dit doel te verwezenlijken, in goed overleg met de directie van stichting TivoliVredenburg door:

  • het toekennen van financiële bijdragen
  • het ontwikkelen van eigen initiatieven
  • het beheren of doen beheren van het vermogen van de stichting
  • alle andere activiteiten, welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling

De stichting TivoliVredenburg Fonds heeft geen winstoogmerk zoals ook blijkt uit de statuten artikel 3.3. en de feitelijke werkzaamheden. Het fonds streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat het fonds de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u downloaden en bekijken via deze link.

Jaarverslagen en financiële verantwoording
Het jaarverslag van 2016 kunt u hier downloaden
Het jaarverslag van 2015 kunt u hier downloaden
Het jaarverslag van 2014 kunt u hier downloaden

Bestuur
Voorzitter: ir. Boudewijn Molenaar
Penningmeester: drs. Trude Maas-de Brouwer
Secretaris: mr. Maja Sanders

Adviseurs: mr. Harriët van Zenderen en drs. Kees Romme RA

Beloningsbeleid
De Stichting TivoliVredenburg Fonds wordt bestuurd door een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur

 

tivolivredenburg fonds